Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht

Naam Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1885 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gelden in te zamelen ten behoeve van de Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dordrecht

Activiteit

het inzamelen van gelden ten behoeve van de Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dordrecht

Werkt samen met

de Maatschappij van Weldadigheid afdeling Dordrecht, opgericht in 1818.

Bestuursleden

in 1885:

Jhr. H. A. Nebbens Sterling, voorzitter;

J. S. J. Vriesendorp, penningmeester;

E. van Dorsser, secretaris.

 

Verantwoording gegevens

Adresboek der Gemeente Dordrecht, 1885.

Opmerkingen

leden:

De Commissie telde 15 gewone leden.