Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Vereeniging

Naam Gereformeerde Vereeniging
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme gereformeerden te verzorgen is één van de doelstellingen

Activiteit

het verlenen van zorg aan arme gereformeerden

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 360.

Opmerkingen

'Deze vereeniging, in welker statuten ook armenverzorging wordt genoemd, draagt elk jaar dit werk op aan de Diakonie der Gereformeerde Kerk B. te Arnhem.'