Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak)

Naam Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak)
Opmerkingen over naam De spelling van namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd b.v. bij Hillesum: Berieth Jitschak (Verbond van Izak)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1700 (eerste vermelding)
Einddatum 1914 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in de kosten der besnijdenis bij behoeftigen te voorzien; vanaf 1833 ook: het verplegen van wettig gehuwde behoeftige kraamvrouwen (Calisch)

'Om in de kosten van den besnijdenismaaltijd bij armen te voorzien en de kraamvrouw versterkende middelen te vertrekken' (Hillesum)

Activiteit

- het voorzien in de kosten der besnijdenis bij behoeftigen; vanaf 1833 ook: het verplegen van wettig gehuwde behoeftige kraamvrouwen (Calisch)

- het voorzien in de kosten van de besnijdenismaaltijd van arme geloofsgenoten en het herstrekken van versterkende middelen aan arme kraamvrouwen (Hillesum)

- het oprichten van het genootschap Mischpat-ha-Banoth

Werkt samen met

de dochterorganisatie, het genootschap Mischpat-ha-Banoth (Het recht der meisjes)

Bestuursleden

Het beheer der gebroederschap is in handen van zeven bestuurderen: thans, 1851, de heren: A. da Veiga Mendes da Costa, A.L. Salzedo, D. Santcroos, dr. S. Sarphati, D. Israel Ricardo, A. Mendes Coutinho en D. Henriques de Castro. (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 467.

 

J.M. Hillesum, ‘Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw.’ in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 172.

 

ad laatste vermelding:

Hilary Akers, 'Overzicht van verenigingen in Amsterdam in de jaren 1870-1920.' - Onderdeel van het stageonderzoek van H.A. voor Boudien de Vries. (UvA 2004). Akers put haar gegevens voor deze vereniging uit het Jaarboek van 5674 (1913-1914) Uitgegeven door de Centrale Organisatie voor de religieuze en morele verheffing der Joden in Nederland (Amsterdam 1913), dat zich in de bibliotheek van het Stadsarchief Amsterdam bevindt.

 

Opmerkingen

ad begindatum:

Deze viel samen met de vestiging van de Portugees joodse gemeente in Amsterdam, lang voor 1700. 'In verval geraakt, werd deze inriching in 1823 op betere grondslagen vernieuwd' (Calisch).

Hillesum vermeldt eveneens dat de oprichting gelijk met de komst van de Sephardische joden geschiedde.

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn artikel nog bestaande verenigingen zijn in de database opgenomen.

 

Archief