Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Prins Hendrik Stichting"

Naam Vereeniging "Prins Hendrik Stichting"
Plaats Egmond aan Zee
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1874 (eerste vermelding)
Einddatum 2009 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Zeelieden
Werkingsgebied Lokaal, Landelijk
Doelstelling

het oprichten en instandhouden der Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee, waarin niet alleen behoeftige ouden van dagen, aldaar woonachtig, maar zeelieden en hunne vrouwen van alle gezindten, waar ook binnen dit Koningrijk domicilie hebbende, worden opgenomen (Goossens)

Activiteit

het huisvesten en verzorgen van bejaarde inwoners van Egmond en bejaarde zeelieden, waar mogelijk met stimulering van arbeidzaamheid

 

Koninklijk Besluit 22 maart 1874 nr. 38; december 1875 nr. 29; 13 augustus 1878 nr. 31; 20 september 1886 nr. 28
Staatscourant

23 april 1874; 29 januari 1876; 5 september 1878; 27 oktober 1886

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 75 en 2e jrg. (1901) 132-134.

ad laatste vermelding:

Op de website van de vereniging Zeekadetkorps (http://www.zkk.nl/home/vereniging/zeekadetkorps_nederland) wordt o.m. vermeld: 'Sedert 2005 heeft het Zeekadetkorps Nederland incidentele ondersteuning (soms in natura) ontvangen van (…) de Vereniging “De Prins Hendrik Stichting” (2005 en 2009).'

Opmerkingen

ad werkingsgebied:

tot 1878 lokaal, daarna landelijk.

ad activiteit en kosten:

'Begonnen met vijf verpleegden kostte de exploitatie per dag 48 en een halve cent in 1879, in 1886 was het met 41 verpleegden 47 drie-tiende cent, in 1891 met 103 verpleegden 33 cents.

In 1898 was het bedrag der kosten voor elken verpleegde aan voeding 23 twee-vijfde cent, in 1899 24 een-tiende cent.' Bovendien 'verdient nog vermelding dat men de verpleegden voor zooveel mogelijk wanneer zij werken kunnen, dit ook laat doen; zoo worden door de gezonden hun kamers zelf in orde gebracht en vervaardigden voor het nieuwe huis de oude lieden zelf 200 stroomatrassen, 100 gordijnen, 100 stel beddegoed, verder voor de nieuwgekomenen jassen, vesten, broeken, borstrokken, ondergoed, kousen enz., de oude timmerlieden vervaardigden banken, de schilders verfden enz. enz.' (Tijdschrift)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag / Prins Hendrik-Stichting (Egmond 18XX).
  • Prins Hendrikstichting Egmond aan Zee: nationaal verzorgingstehuis voor oud-zeelieden en voor bejaarde Egmonders 1875-1983 (Egmond 1983).
  • Korteweg, J.E., De zee bracht hen hier (Egmond 1994).
  • Hal, G.E.A. van, 'De Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee' in: Tijdschrift voor armenzorg (Haarlem 2e jrg. 1901).