Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Ziekenverpleging Wijk A

Naam Ziekenverpleging Wijk A
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1870 (oprichting)
Einddatum 1870 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme zieken te bezoeken en te voorzien van versterkende middelen en/of kleding

Activiteit

het afleggen van ziekenbezoek en het uitdelen van voeding en/of kleding

Verantwoording gegevens

M.J. van Lieburg, Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900) (Amsterdam 1986) 60.

Opmerkingen

ad naam:

de vereniging wordt door Van Lieburg aangeduid als "wijkzustervereniging" (p. 60).

ad levenbeschouwing:

protestants (hervormd)