Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C

Naam Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1898 (oprichting)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme, zieke mensen te bezoeken en hen te voorzien van versterkende middelen

Activiteit

het afleggen van ziekenbezoek en het daarbij uitdelen van voeding en/of kleding

Verantwoording gegevens

M.J. van Lieburg, Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900) (Amsterdam 1986) 60.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)