Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen

Naam Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1859 (oprichting)
Einddatum 1915 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van betere en gezondere woningen aan de arbeidersstand, deels ook om hen zo aan de bedrijven te binden (De Klaver)

Activiteit

het financieren van de bouw van betere woningen voor de arbeiders

Oprichters

'een aantal welgestelde families die een vooraanstaande plaats in het bedrijfsleven van Harlingen innamen'

Bestuursleden

leden van welgestelde families die een vooraanstaande plaats in het Harlingse bedrijfsleven innamen

Koninklijk Besluit 29 januari 1898
Verantwoording gegevens

P.M. de Klaver, 'Bouwen en wonen 1800-1980' in: Harlingen. Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen (Leeuwarden 1989) 57. (bundel onder redactie van J.J. Huizinga, L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar).

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1898

Opmerkingen

ad activiteit:

Tussen 1859 en 1911 bouwde de verenigingen 84 arbeiderswoningen. In 1915 verkocht zij haar laatste bezit aan de woningbouwvereniging 'Harlingen' en stopte alle bouwactiviteit.