Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen"

Naam Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1864 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering van de stoffelijke en hoogere belangen der armen in de gemeente Hilversum (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van Hilversumse armen

Koninklijk Besluit 2 februari 1864 nr. 86; 4 augustus 1898
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit, ook:

register van de Staatscourant 1898.

De laatste vermelding is ontleend aan de in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Hilversum, welke aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen'. 

(in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 89.)

 

Archief

In het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum wordt onder nummer 20 het bestand 'Verkrijging van reglementen e.d. van instellingen in verband met de plaatsing op de Lijst van Instellingen van Weldadigheid, 1855-1939' bewaard; hierin doss. nr. 4861: Christelijke Vrouwenvereniging tot heil der armen 1901-1/1/1913.