Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid)

Naam Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd. b.v. bij Hillesum en in de inventaris van het archief van de Port- Isr. Gemeente te Amsterdam: Meïl Sedaka
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum december 1735 (oprichting)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

jaarlijkse bedeling van jassen aan behoeftige personen van het Nederlands-Portugees-Israëlitische kerkgenootschap, mits van onbesproken gedrag (Calisch)

Activiteit

Het jaarlijks door verloting aanwijzen van leden die uit de Portugees-Joodse gemeenschap behoeftigen mogen aanwijzen die vervolgens in november van een winterjas werden voorzien. (Calisch, Falkenburg)

Bestuursleden

De elf bestuurders in 1851: R.v.J. Mendes da Costa, A.H. de Mesquita, Jb. Colaco Capadoce, N.D. Brandon, Jb. Teixeira d'Andrade, M. Suasso da Costa, Abs. Lopes Suasso jr., A.v.J. Senator Jos. Teixeira de Mattos-Henriques de Castro, dr. S. Sarphati en ... een plaats vacant. (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851). Uit echte bronnen bijeengebracht door (NSC), 354.

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I, Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 304 [In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door mr. Ph.F.]

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 177.

Ook vermeld in J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

Opmerkingen

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn bovenaangehaald artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

inkomsten:

jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden, maar veel meer nog de rente, getrokken van het verenigingskapitaal, zorgde voor de benodigde gelden om de winterjassen te betalen

uitgaven:

In 1886 werden '11, in 1887: 35, in 1888: 38, in 1889: 38 en in 1890 47' jassen uitgedeeld. 'De prijs dezer jassen was gemiddeld f. 10.' (Falkenburg).

Archief

Het archief van de Gebroederschap Mehil Sedaca bevindt zich in het archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam dat bewaard wordt in het Stadsarchief Amsterdam onder toegangsnummer 334.

Archiefstukken van de Gebroederschap Mehil Sedaca over de periode 1915 - 1951, bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam
Beheersnummer 334
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglementen en besluiten, 1754-1837.

Ledenlijsten ja

Naamlijsten van bestuurders (5514-5597), 1754 - 1837;

Naamlijsten van bestuurders en leden, 1850 - 1939.

Notulen ja

Notulen, 1838 - 1877.

Financiële stukken ja

Kasboek van de inkomsten en uitgaven, 1754-1837;

Balansboek, 1807 - 1876;

Klad-balansboek, 1865 - 1879;

Kwitanties, 1832 - 1870.