Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen

Naam Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Aan wettig gehuwde vrouwen, die minstens één jaar in de gemeente woonachtig zijn, wordt hulp verleend, doch niet bij hare eerste bevalling. De hulp bestaat in kindergoed en eenige kleedingstukken voor de vrouw. Bovendien worden zij gedurende zes dagen van eten voorzien.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 803.