Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo

Naam Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 27 december 1894 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Om verwaarlooschde rondzwervende Haarlemsche knapen door verschaffing eener Christelijke opvoeding te redden en te verbeteren.' (Blankenberg)

Activiteit

'(...) de knapen, wier lot men zich aantrekt, worden in het Doorgangshuis te Hoenderloo ondergebracht.' (Blankenberg)

 

bijdragen inzamelen 'om verwaarloosde Haarlemsche jongeren in het doorganghuis te plaatsen.' (Jaarboekje 1904)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 698.

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 428.

Opmerkingen

'Thans zijn er 20 knapen voor rekening van het comité.' (Jaarboekje 1904)

ad leden:

Het landelijke vereniging noch het comité telt vrouwen in het bestuur.

ad levensbeschouwing;

protestants (hervormd)