Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie van particulieren voor de werkinrichting

Naam Commissie van particulieren voor de werkinrichting
Opmerkingen over naam De precieze naam heb ik niet aangetroffen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[het verschaffen van betaald werk aan behoeftige werklozen in Groningen]

Activiteit

[het oprichten en instandhouden van een werkinrichting waar behoeftige werklozen tegen loon keien verbrijzelen tot 'mac-adam']

Bestuursleden

welgestelde particulieren in samenwerking met het gemeentebestuur, waaraan ook verslag wordt uitgebracht

Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895) 169-170.

De laatste vermelding is ontleend aan het jaar van uitgave van deze bron.

Opmerkingen

'In deze in 1890 opgerichte werkinrichting worden de werkzaamheden bestaande uit het kloppen van steen, in den regel begonnen half December en voortgezet tot half Maart.

Als loon wordt betaald voor een bakje geklopte keien van 0,0625 kubieke meter inhoud de som van f. 0,10, waardoor de klopper een daggeld kan maken van f. 0,30 tot f. 0,70.

Het aantal personen dat van deze gelegenheid gebruik maakt bedraagt in drukke weken ongeveer 120 man. Bij barre koude wordt soms extra aan ieder persoon een brood een 100 turven verstrekt.' (Methorst)