Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Franeker
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen bij het derde kind, bestaande in kleeding voor het kind, dekking voor de moeder en voeding gedurende de eerste week. De uitdeelingen zijn beperkt van October tot 1 Mei.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 799.