Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Patronaat over armen der Hervormde Gemeente

Naam Patronaat over armen der Hervormde Gemeente
Plaats Varsseveld
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te bieden aan behoeftigen die lid zijn van de Hervormde Gemeente

Activiteit

'Behalve de gewone vormen van onderstand worden ook verstrekt rentelooze voorschotten, voorts aard- en pootvruchten en kunstmest. (...) Het onmiddellijk opzicht over de behoeftigen van elke wijk wordt uitgeoefend door wijkbroeders, die door de vergadering voor 2 jaar benoemd worden en hun werk vrijwillig verrichten. Zij gaan geregeld de behoeftigen hunner wijk bezoeken, wekken hen op tot orde en vlijt en dragen zorg dat de kinderen behoorlijk naar school en catechisatie gaan. Zijn er gewone bedeelingen noodig, dan doen de wijkbroeders die in overleg met elkander - er zijn er 2 uit elke wijk - en vermijden altijddurende, geregelde bedeeling zooveel mogelijk 'als de kanker voor den arbeidenden stand' en reiken de bedeeling zoo uit, 'dat zij de zedelijke opheffing van den behoeftige tot einddoel hebbe.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 371.