Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente"

Naam Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1873 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Ouderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om behoeftige ouder- of vaderlooze weezen en oude lieden der Portugeesch-Israëlitische Gemeente, die niet in een Gesticht zijn opgenomen, gedurende den winter en wel in het midden der maand November tot het Israëlitische Paaschfeest in een verwarmd lokaal van brood met boter en koffie te voorzien dagelijks des voormiddags, uitgezonderd Zaterdag (Goossens)

Activiteit

het in de winter elke dag (behalve zaterdag) voor de middag in een verwarmd lokaal verschaffen van brood met boter en koffie aan arme joodse (half)wezen en bejaarden

Koninklijk Besluit 6 augustus 1873 nr. 53
Staatscourant

03-10-1873

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
206

Archief

Archiefstukken van de Vereeniging 'Toevlucht voor behoeftige wezen en oude lieden van de Portugees-Israëlietische gemeente (213) 1916 - 1951 1 omslag' wordt bewaard in dossier 2309 van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam 1899 - 1967 (Stadsarchief Amsterdam nr. 400)