Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren

Naam Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand aan behoeftigen van iedere gezindte, in kleeren, grutterswaren en brandstoffen' (Blankenberg)

Activiteit

'De onderstand wordt omstreeks Kerstmis verstrekt, aan hen, die van goed Christelijk gedrag zijn. Vooraf wordt een onderzoek ingesteld.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 447.