Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1 oktober 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Verzorging van zieken en behoeftige kraamvrouwen' (Blankenberg)

het bezoeken en naar omstandigheden ondersteunen van vrouwelijke zieken, vooral kraamvrouwen en ouden van dagen (stcrt)

Activiteit

het bezoeken en bijstaan van arme zieken, kraamvrouwen en ouden van dagen

Bestuursleden

Mej. J. van Straaten-de Boer, presidente in 1894, 1899 en 1903; mej. A. Dees, vice-presidente in 1894 en 1899; mej. E. Bieshaar-Steegeman, penningmeesteresse in 1894, 1899 en 1903; mej. C. Huberts, secretaresse in 1899 en 1903; voorts de dames-bezoeksters mej. E. Bucker, M. Hasselbach, A. Kronenberg en mevr. de wed. Gandführder-de Naef Vergroessen e.a.

Koninklijk Besluit 27 december 1894 nr. 20
Staatscourant

18-1 1895

 

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 699.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 531.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 934.

ad oprichtingsdatum en datum van erkenning:

De Staatscourant van 18 januari 1895

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 788.

ad laatste vermelding:

Adresboek Zutphen 31 december 1942 , op p. 23: de vermelding van het bestuur van de Elisabethsvereniging aldaar.