Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Charitas

Naam Vereeniging Charitas
Plaats Ermelo
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel dezer vereeniging is de veraangenaming van het leven der patiënten op Veldwijk.'

Activiteit

het veraangenamen van het leven van de bewoners van de inrichting Veldwijk

Verantwoording gegevens

J.F.L.Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 815.

Opmerkingen

ad begindatum:

in of na het jaar 1886 toen Veldwijk werd opgericht.