Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheidsvereeniging

Naam Liefdadigheidsvereeniging
Alternatieve namen
  • Liefdadigheidsvereeniging ‘Paidophilos’ (De Griekse naam Paidophilos krijgt de vereniging in 1880 (Tip))
Plaats Westzaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1875 (oprichting)
Einddatum 1944 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De schoolgaande jeugd uit arme gezinnen te voorzien van melk, eieren en levertraan.'

Activiteit

'De dames vervaardigen nuttige handwerken, die zij aanbieden op verkoopavonden. Ook houden zij in 1878 een rondgang door Westzaan die f 122,-- opbrengt en die besteed wordt aan driehonderd kerstsurprises voor de schooljeugd.'

Werkt samen met

Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid te Westzaan, vanaf 1900.

Oprichters

Mevrouw E.J. Avis en andere 'dames uit de gegoede burgerij'.

Verantwoording gegevens

W. Tip, 'De geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven' in: De Wessaner 25e jaargang nr. 2 (feb. 2009) 3.

Opmerkingen

ad einddatum:
'Paidophilos heft zichzelf uiteindelijk op in januari 1944. Op dat moment wordt nog maar aan twee kinderen melk verstrekt.'