Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk"

Naam Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk"
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Een toevlucht bieden 'voor meisjes die de hulp van de Christelijke barmhartigheid behoeven'.

Activiteit

Het oprichten en in stand houden van gebouw Volksheil als toevlucht voor 'gevallen vrouwen en meisjes', waar men probeerde 'ze van den slechten weg terug te brengen en betrekkingen te bezorgen, sommigen worden naar gestichten gezonden'. (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 709.