Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Genootschap voor behoeftige kraamvrouwen, onder den naam van Maria Visitatie

Naam R.K. Genootschap voor behoeftige kraamvrouwen, onder den naam van Maria Visitatie
Plaats Laren
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van rooms-katholieke arme kraamvrouwen

Activiteit

'R.K. Kraamvrouwen, die hare kerkelijke plichten behoorlijk vervullen, ontvangen kleeding en voedsel, ook wel eens ligging als het noodzakelijk is. Gedurende 14 dagen wordt de onderstand verleend, tenzij het noodzakelijk zij dat de duur verlengd worde.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796.