Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen

Naam Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 18 november 1898 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

de opvoeding van verwaarloosde kinderen te bevorderen en hun belangen te behartigen

Activiteit

het bevorderen van de opvoeding van verwaarloosde kinderen en het behartigen van hun belangen

Heeft als afdeling(en)

de afdelingen Amsterdam en Groningen worden eerst opgericht in 1901

Oprichters

de 'Odd Fellows' van de Paradijs Loge nr. 1 te Amsterdam

Verantwoording gegevens

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan der I.O.O.F. Nederland 1877 - maart - 1927 (Amsterdam z.j.) 54-55.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 27.

ad relaties:

Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) bevat op pagina 76 een verwijzing naar een artikel in het Algemeen Handelsblad van 18 december 1901 over de oprichting van de Amsterdamse afdeling van de "Ver. tot opvoeding van verwaarl. kinderen".

Opmerkingen

ad relaties:

de afdeling Groningen wordt genoemd door Th. Nolen in het Tijdschrift voor armenzorg, 2e jrg. (1901) op pagina 27: 'Met de vermelding van de dit jaar ten behoeve der ongelukkige kinderen opgerichte vereenigingen (...) [zoals] de Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen te Groningen, sluit dit belangrijke nummer der Mededeelingen van den Nederlandschen bond tot kinderbescherming.'