Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van de Volksgezondheid

Naam Vereeniging ter bevordering van de Volksgezondheid
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 21 september 1881 (oprichting)
Einddatum 1906 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Evenals de plaatselijke Gezondheidscommissie beoogde de vereniging de volksgezondheid te bevorderen 'maar ging meer wetenschappelijk en cultureel te werk'. (inventaris)

Activiteit

De leden onderzochten allerlei mogelijkheden tot verbetering op het gebied van hygiëne, voeding, huisvesting nz. De resultaten werden via voordrachten op de vergaderingen beproken en daarna zoveel mogelijk in boekjes en brochures verpreid. Vanuit hun maatschappelijke positie werden zo mogelijk maatregelen ter bevordering der gezondheid door-/ingevoerd.

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan

1. de inventaris van het verenigingsarchief, zo bijvoorbeeld de eerste en laatste vermelding aan de archiefperiode.

2. de rubriek: 'Berichten. Binnenland' op pagina 630 van Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens orgaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 30e jrg. (Amsterdam 1894) I.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief.

leden:

In 1894 telde de vereniging 78 gewone leden en 9 corresponderende leden.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot bevordering der volksgezondheid te Maastricht 1881-1906 wordt onder toegangsnummer 21.70 bewaard in het Regional Historisch Centrum Limburg. (inventaris, 0,02 m. openbaar) Het bevat:

Register van ontvangsten en uitgaven, 1881-1906;

Verslagen, 1e en 2e, gedrukt, waarin reglement en het gewijzigd reglement 1881-1885.