Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Schiedam

Naam Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Schiedam
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1874 (oprichting)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg:

arme personen en gezinnen helpen met 'geldelijk toelagen, giften in natura of het verleenen van voorschotten'

zorgen dat voor de armen verpleging aan huis beschikbaar is in de Schiedamse wijken (lijst 1913)

Activiteit

De afdeling stelde in maart 1894 een Damescomité in, dat met de opbrengst van 'De collecten voor de armen in de godsdienstoefeningen der Afdeeling' genoemde armen hielp met 'geldelijke toelagen, giften in natura of 't verleenen van voorschotten'. (Rook 41)

'De steun wordt hoofdzakelijk verleend aan ouden van dagen, nu en dan uitbesteding van verwaarloosde kinderen.' (Blankenberg)

Het oprichten en in stand houden van een commissie voor wijkverpleging. (Lijst 1913)

Afdeling van

de Nederlandsche Protestanten Bond, opgericht in 1870 en gevestigd te Utrecht.

Fusie van

de Vereeniging Paulus en 'de Protestantenvereeniging en Zondagsschool van de gezusters Knappert', die samen opgingen in de afdeling Schiedam van de Nederlandsche Protestanten Bond.

Oprichters

De uitnodiging aan de bestuurders van de vereeniging Paulus, de Protestantenvereeniging en de Zondagsschool om een afdeling van de Nederlandsche Protestanten Bond te gaan vormen kwam in het najaar van 1874 van ds. Maronier, secretaris van de Hoofdbestuur van de Nederlandsche Protestanten Bond. De oprichters waren o.a. ds. Haverschmidt, J. de Goederen en Th. Kudders.

Bestuursleden

Eerste voorzitter is ds. François Haverschmidt

Eigen gebouw (adres)

het vroegere lokaal van "Paulus" op de Korte Haven.

Vergaderplaats

o.a. het gebouw Musis Sacrum te Schiedam.

Verantwoording gegevens

D. Rook e.a. (reds.), Uit voorbije tijden. Momenten uit de opkomst en het voortbestaan der moderne richting in het zeventigjarig vereenigingsleven van vrijzinnig-godsdienstigen te Schiedam (Schiedam 1932).

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 382.

ad laatste vermelding:

ontleend aan een door de gemeente Schiedam circa 1913 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Schiedam, die aan den armenraad deelnemen’; in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants

De verenigingen waarvan de afdeling Schiedam van de NPB de voortzetting was, beoefenden nog geen georganiseerde liefdadigheid vóór het samengaan.

Wel werden individueel mensen gesteund die anders, vanwege hun afhankelijkheid van de orthodoxe diakonie, de vrijzinnige godsdienstoefeneningen niet zouden kunnen bijwonen.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Jordaans, A.A., 'De Bazaar van de Nederlandse Protestantenbond op 22, 23 en 24 april 1896' in: Scyedam (Schiedam Uitgave van de Historische Vereniging Schiedam, 17e jaargang 1991 nr. 1.) 40-42.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Rook, D. e.a. (reds.), Uit voorbije tijden. Momenten uit de opkomst en het voortbestaan der moderne richting in het zeventigjarig vereenigingsleven van vrijzinnig-godsdienstigen te Schiedam (Schiedam 1932).