Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedameskrans "Helpt elkander"

Naam Jongedameskrans "Helpt elkander"
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'werkzaam [te zijn] voor de armen der verschillende protestantsche gezindten'

Activiteit

'werkzaam voor de armen der verschillende protestantsche gezindten'

Bestuursleden

in 1895: M.C. de Wild, presidente; R. Jonk, secretaresse en E. Ingelse, penningmeesteresse.

Verantwoording gegevens

Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam 1895 (Schiedam 1895) 91.