Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum"

Naam Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 7 februari 1864 (oprichting)
Einddatum 7 februari 1889 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van de gezondheid en het welzijn der huisgezinnen van de mingegoede volksklasse. (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de gezinnen van 'de mingegoede volksklasse' door goede betaalbare woningen te bouwen.

Koninklijk Besluit 2 juli 1864 nr. 2
Staatscourant

28-02-1864

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1817