Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank

Naam Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1860 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Om met bestrijding van al wat zonde is, in 't bizonder en met allen ernst tegen te staan en te weren het gebruik van sterken drank, als vijand niet alleen van huiselijk geluk en maatschappelijke welvaart, maar ook als wapen van den Vorst der duisternis om den geest te verdooven en alle vatbaarheid voor hooger leven in den mensch te vernietigen. (Goossens)

Activiteit

het bestrijden van alcoholmisbruik

Heeft als afdeling(en)

Jongedochtersafdeeling Martha, opgericht in sinds 1892.

Heeft als afdeling(en)

De Christelijke Broederkring afdeling Utrecht, opgericht op 19 april 1871.

Koninklijk Besluit 16 september 1864 nr. 57; 14 juli 1867 nr. 14; 31 januari 1880 nr. 21
Staatscourant

Staatscourant 06-10-1864, 16-08-1867, 07-03-1880.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
119
Verantwoording gegevens

Algemeen:

Stem der Liefde 1e jrg. nr. 7 (1893) 53.

ad oprichtingsdatum:

Bouwsteenen. Tijdschrift voor Inwendige Zending, 1e jrg. (1882) 245.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventiefLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van het zestiende jaarfeest van den Christel─│ken Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van den sterken drank, op 28 November 1876, in de Schotse Zendingskerk (1876).