Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Elisabeths-Vereeniging

Naam Elisabeths-Vereeniging
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1897 (oprichting)
Einddatum 1985 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen'

Activiteit

Het bezoeken van de kraamvrouwen, gepaard gaande met uitdeling van vooral voedsel (gezien de aanwezigheid van een bestuurslid-spijsmeesteresse) en kleding (gezien de steun van de 'Dames-Vereeniging').

Werkt samen met

de Dames-Vereeniging, opgericht in 1878 met het doel de St. Elisabeths-Vereeniging bij te staan door het verrichten van naaiwerk.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

In het Gemeentearchief Goes bevindt zich onder inventarisnr. 3 het archief van de Parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970. Hierin is ook het archief van de Elisabethsvereniging gedeponeerd.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Goes
Naam collectie Archief van de Parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970, waarin archief van de Elisabethvereniging
Toegang inventaris
Notulen ja

Notulen van de ledenvergadering, 1897-1958.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken bij de vereniging, 1897-1968 met hiaten;

Uitgegane stukken 1914-tweede helft 20ste eeuw met hiaten.

Financiƫle stukken ja

Financiële stukken, 1914-1930.

Overige stukken ja

Lijsten van eigendommen 1914-1933;

Staten van ontvangen en uit te reiken goederen en geldbedragen;

Stukken betreffende het 20-, 30-, 40- en 50-jarig bestaan.