Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging ter eere van het H. Sacrament en tot bezoeken van arme zieken onder het patronaat van de H. Elisabeth

Naam Dames-Vereeniging ter eere van het H. Sacrament en tot bezoeken van arme zieken onder het patronaat van de H. Elisabeth
Alternatieve namen
  • Sint Elisabeths-Vereeniging (Blankenberg)
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) het bezoeken van armen, zieken, ouden van dagen en gehuwde kraamvrouwen; het vervaardigen van kleedingstukken en het kleeden van behoeftige kinderen, die hun eerste H. Communie doen.' (Blankenberg 463)

'het aanschaffen en bewerken van benoodigdheden voor het altaar' (Blankenberg 775)

Activiteit

De vereniging beheerde een magazijn; de leden hebben dus de zieken, die zij bezochten ook van goederen uit het magazijn (voedsel en/of kleding en brandstof) voorzien.

Bestuursleden

in 1894: Mevr. Kemps, presidente, Mevr. Gomperts, directrice, mej. E. Schräder, secretaresse/penningmeesteresse; laatstgenoemde was ook in 1899 en 1903 in functie.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 452.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 260.
Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 589.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 463, 775.