Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlitische Vereeniging tot het verstrekken van kleederen aan schoolgaande kinderen

Naam Israƫlitische Vereeniging tot het verstrekken van kleederen aan schoolgaande kinderen
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand alleen aan schoolgaande Israëlitische kinderen, door het verstrekken van warme kleederen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Onderstand alleen aan schoolgaande Israëlitische kinderen, door het verstrekken van warme kleederen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 469.