Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging het 'Mosterdzaad" onder het motto: "Wie helpt om Jezus wil."

Naam Vereeniging het 'Mosterdzaad" onder het motto: "Wie helpt om Jezus wil."
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'onvermogende lijders en lijderressen aan vallende ziekte te Haarlem en, zoo mogelijk daar buiten, voor hare rekening, in de gestichten Meer en Bosch en Bethesda en Sarepta te doen verplegen' (Jaarboekje)

Activiteit

Het financieren dat 'onvermogende lijders en lijderressen aan vallende ziekte te Haarlem en, zoo mogelijk daar buiten, (...) in de gestichten Meer en Bosch en Bethesda en Sarepta' worden verpleegd. (Jaarboekje)

Koninklijk Besluit 21 mei 1897 nr. 56
Verantwoording gegevens

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 426.

Opmerkingen

De vereniging telde in 1904 'bijna 400 leden, die naar welgevallen bijdragen. Die bijdragen worden naar verkiezing om de maand, de drie maanden, het half jaar of het jaar opgehaald.'