Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Wijkverpleging Rehoboth

Naam Christelijke Wijkverpleging Rehoboth
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1896 (eerste vermelding)
Einddatum 1987 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Verpleging van zieken in eigen woning.' (Blankenberg)

Activiteit

'Verpleging van zieken in eigen woning; in het gebouw der vereeniging worden echter ook loopende patiënten verbonden en behandeld; aan behoeftige zieken wordt melk en eieren verstrekt, terwijl weldadige personen dikwijls aan herstellenden warm middageten verstrekken'. (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 733.

Gegevens, o.a. eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Archief

Het archief van de Christelijke wijkverpleging Rehoboth 1896-1987 wordt onder toegangsnummer 506 bewaard in het Regional Historisch Centrum Delft. Uit de 19e eeuw zijn de volgende documenten bewaard gebleven:

Notulen van de vergaderingen, 1896-1916;

Register met rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1896-1933;

Jaarverslagen, 1897-1971, met hiaten.