Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de -
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum maart 1876 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het in oefening blijven van de verpleegsters, in de eerste plaats (...) om, bij het uitbreken van een oorlog een zeker aantal in alle opzichten geschikte verpleegsters ten dienste van het Hoofdcomité te kunnen stellen' (Tijdschrift)

Activiteit

'Zoo is tot de zoo volledig mogelijke bereiking van dit doel de Inrichting beschikbaar tot opneming van lijders en lijderessen die eene heelkundige behandeling moeten ondergaan alsmede van interne ziekten. (...) Behalve in de kliniek verleenden de zusters hare hulp in de particuliere verpleging'. (Tijdschrift)

Neemt deel aan

het Comité te Haarlem tot hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog eveneens opgericht in 1868.

Bestuursleden

presidente in 1871: mevr. J. Roëll-van de Poll.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jrg. (1902) 124.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Haarlemse Vereeniging voor Ziekenverpleging 1871-1976.

 

Opmerkingen

ad einddatum:

Bij de opheffing in 1876 gingen een aantal (bestuurs)leden en de kas van het Comité over naar de Vereeniging voor Ziekenverpleging te Haarlem. Pas op 14 oktober 1913 werd een Damescomité van het Rode Kruis te Haarlem opnieuw opgericht.