Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam

Naam Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1844 (oprichting)
Einddatum 1864 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

steun te verlenen aan fatsoenlijke armen

Activiteit

het verlenen van steun aan fatsoenlijke armen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de beschrijving van archiefmateriaal en aan de redevoering van H.W. Suringar.

Opmerkingen

ad begindatum:

de 'tweede algemeene vergadering der Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam,' werd gehouden 'op den 7 maart 1845'. De oprichting is daarom vermoedelijk in 1844 geweest.

ad publicatie van de vereniging:

o.a. te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (UVA)

 

De vereniging heeft naamgenoten te Amsterdam, Gouda en Monnickendam; vaststellen of er sprake was van wederzijdse bekendheid of samenwerking vereist nadere studie.

Archief

Dossier nr. 52 van de Handschriftenverzameling van het Gemeentearchief Rotterdam, bevat de 'Instructie voor de magazijnhoudster van de Vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede te Rotterdam, 1847'.

In het onder toegangsnummer 42 in het Gemeentearchief Rotterdam berustende familiearchief Van Rijckevorsel bevinden zich 'Stukken betreffende het lidmaatschap van mevrouw Van Rijckevorsel-St. Martin van de vereniging "Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede", 1862-1864'.

Voorts bevinden zich stukken betreffende de Vereniging Hulpbetoon aan vlijtige en eerlijke armoede, 1852, 1852 en z.j.' in dossier nr. 517 van het onder toegangsnummer 56 in het Gemeenteachief Rotterdam berustende Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam afd. Armenzaken -> Armwezen en Volksgezondheid -> Sociale Belangen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Suringar, W.H., Redevoering over het bezoeken van en den omgang met armen, uitgesproken bij de tweede algemeene vergadering der Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam, den 7 maart 1845 (Leeuwarden 1845).