Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort

Naam Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort
Alternatieve namen
  • Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort (vanaf 1928)
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1876 (eerste vermelding)
Einddatum 14 december 1963 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van gezonde en wel toebereide spijzen aan gezinnen van behoeftigen te Amersfoort in den wintertijd en, des noodig, en daartoe verzocht, bij elke andere voorkomende gelegenheid van heerschende ziekte als anderzins, op daartoe door de Ingezetenen af te geven spijskaartjes (Goossens)

Activiteit

'Uitdeelingen aan die behoeftigen die van bons voorzien zijn, gedurende de maanden December tot en met Maart (meest dertien weken). De bons worden door de leden die de vereeniging steunen aan behoeftigien verstrekt; welke ze tegen warme spijs inwisselen in een daarvoor speciaal ingericht lokaal.' (Blankenberg)

Vergaderplaats

'De vereniging was tot 1928 gehuisvest (in de voormalige Kalandermolen?) aan de Zuidsingel.'

Koninklijk Besluit 23 juni 1877 nr. 22
Staatscourant

13 juli 1877

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
84
Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 493.

Opmerkingen

Algemeen:

De vereniging was de voortzetting van een op 17 oktober 1827 opgerichte Commissie.

inkomsten:

De inkomsten bestonden uit een subsidie van het gemeentebestuur en uit giften van particulieren die jaarlijks voor 10 cent per stuk bonnen konden kopen die elk recht gaven op een portie gekookt eten. Deze bonnen werden verdeeld onder armlastigen.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort 1976-1967 wordt onder toegangsnummer 107 bewaard in het Archief Eemland.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Archief Eemland
Naam collectie Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort 1876-1964
Beheersnummer 107
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,2 m.
Statuten ja

Statuten, 1876 en 1937.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen, vanaf 1900.

Financiƫle stukken ja

Jaarrekeningen, 1896-1964;

Kasboek, 1896-1913;

Akten van aandeel in de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor het pand aan de Zuidsingel alsmede voor de inboedel, 1880.