Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta

Naam Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta
Opmerkingen over naam verkort: Halve-stuivers vereeniging
Alternatieve namen
  • Vereeniging Macht van het Kleine ( later in de 20ste eeuw)
Plaats Heemstede
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1992 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'Zij stelt zich ten doel het, voor hare rekening, doen verplegen van on- en minvermogende lijders aan valllende ziekte, uit eigen omgeving, in de alom gunstig bekende gestichten der "Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders van vallende ziekte" te Haarlem-Heemstede.' (Tijdschrift voor Armenzorg)

Activiteit

het financieel steunen van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van Lijders aan vallende ziekte, door overmaking van de 'halve stuivers' van de leden, ten behoeve van de verzorging van patiënten in de gestichten van deze vereniging

Werkt samen met

en is een steunvereniging van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van Lijders aan vallende ziekte.

Heeft als afdeling(en)

vele, over het land verspreid; o.a. te Meppel en Leeuwarden.

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg 1e jrg. (1900) 59 en 75.

ad laatste vermelding:

Gegevens ontleend aan het eigen orgaan: De macht van het kleine 1898-1992.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 400.

Opmerkingen

ad begindatum:

Tijdschrift voor Armenzorg nr. 7 (april 1900) 59: 'Enkele maanden geleden werd deze vereeniging opgericht', maar de vereniging wordt ook vermeld in de Gids die al in 1899 was verschenen.

ad publicatie van de vereniging:

Dit was de eigen periodiek.

Archief

In het Noord-Hollands Archief (NHA) te Haarlem bevindt zich onder toegangsnummer 482 het archief van de Vereniging Epilepsie 1882 -1970. Dit bevat 2 archiefbestanden, waaronder dat van Stichting, Fonds voor Epilepsiebestrijding de Macht van het Kleine (1907-1984). De inventaris is nog niet op de website van het NHA te raadplegen.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • De macht van het kleine (Heemstede 1898-1992).