Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bouwmaatschappij Concordia N.V.

Naam Bouwmaatschappij Concordia N.V.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 december 1864 (oprichting)
Einddatum 1918 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

goede en betaalbare woningen voor arbeiders te bouwen

Activiteit

de bouw van goede en goedkope woningen voor arbeiders financieren

Koninklijk Besluit 29 december 1864
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van Bouwmaatschappij Concordia N.V. 1864 - 1918 wordt onder toegangsnummer 668 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie archief van Bouwmaatschappij Concordia N.V., 1864 - 1918
Beheersnummer 668
Notulen ja

Notulen der algemene vergaderingen van aandeelhouders, 1866 apr.-1917 juni, 1 omslag.

Correspondentie ja

Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken, 1 omslag, 1864 – 1917.

Overige stukken ja

stukken betreffende woningbouw, aan- of verkoop van woningen en de financiering daarvan