Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen)

Naam Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1639 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de behoeftige leerlingen der lagere school van kleren' te voorzien (Hillesum)

Activiteit

het verstrekken van kleding aan arme joodse kinderen van de lagere school

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan

J.M. Hillesum, ‘Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18e eeuw.’ in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 183.

Aan het jaar van uitgave van dit jaarboek is de laatste vermelding ontleend.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Portugees-joods

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw.

Alleen de verenigingen die ten tijde van de publicatie van zijn bovenaangehaald artikel nog bestaan zijn in deze database opgenomen.

Archief

In het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam dat onder toegangsnummer 334 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich 'Besluiten, afrekening van de penningmeester en lijsten met namen van bedeelden. 1753 - 1834' van de Portugees-joodse vereniging 'Vestiara'.