Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Heerenvereeniging tot Weldadigheid

Naam Heerenvereeniging tot Weldadigheid
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum december 1845 (oprichting)
Einddatum 1878 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan armen voedsel en werk verschaffen; zorgen voor de opvoeding van haveloze en verlaten kinderen, en aan haar leden nuttige verpozing verschaffen (Van Heist)

Activiteit

Behalve het in de doelstelling genoemde, het oprichten en in stand houden van het Jongensgesticht St. Aloysius; hiermee verbonden was de oprichting en instandhouding van een landbouwkolonie, "De Heybloem", in Limburg.

Werkt samen met

de Vereeniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser, opgericht in 1841/43 door Pater Frentrop en eveneens gevestigd te Amsterdam, bij welke de Heerenvereenigng in september 1846 'aansluiting vond'. (Inventaris van vereeniging tot Weldadigheid)

Werkt samen met

de Vereeniging tot ondersteuning der toenemende Gestichten St. Aloysius en "De Voorzienigheid", opgericht in 1857 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

 

Oprichters

pater Jezuïet Arnoldus Frentrop

Verantwoording gegevens

A. van Heijst, Liefdewerk. Een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind sinds 1852 (Hilversum 2002) 60-82.

Opmerkingen

Het is niet geheel duidelijk of en zo ja wanneer (na 1878) de Heerenvereeniging is opgegaan in de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligste Verlosser.

Archief

In het archief van het Sint Aloysiusgesticht, dat onder toegangsnummer 1166 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich:

Notulen van de Heerenvereniging tot Weldadigheid. 1846 - 1878. 2 delen;

Register van uitgaande brieven van de Heerenvereniging tot Weldadigheid. 1855-1858, 1868. 1 deel;

Notulen van de vergaderingen van de regenten van het Aloysiusgesticht. 1856 – 1912. 3 delen.

In het archief van de RK Parochie van de H. Martinus te Zwaag, RK schoolbestuur; RK armbestuur, dat onder nummer 711 wordt bewaard in het Westfries Archief bevindt zich:

Brief van het bestuur van de "Heeren-Vereeniging tot Weldadigheid van Onzen Godlijken Verlosser betreffende de oprichting van een landbouwkolonie (De Heibloem) te Limburg t.b.v. jeugdige minvermogenden, 1852.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Plechtige viering van het 75-jarig bestaan van het St. Aloysius-Gesticht "De Heibloem", 1852 - 6-7 juli 1927. Feestgids bij het vieren van het 75-jarig bestaan van het Sint Aloysius Gesticht "De Heibloem" (z.p. 1927).