Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Israƫlitische Weezen-Corporatie" te Leiden

Naam Vereeniging "Israƫlitische Weezen-Corporatie" te Leiden
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 8 oktober 1876 (oprichting)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

art. 1.

'Er wordt te Leiden eene vrije en zelfstandige vereeniging gevestigd ten doel hebbende het verleenen van hulp aan ouder- vader- en in exceptionele gevallen ook aan moederlooze behoeftige weezen, behoorende tot het Israëlitisch kerkgenootschap te Leiden.' (Crevelt en Goossens)

 

Activiteit

Het bieden van onderdak en zorg aan weezen mits zij geboren waren uit "wettig, zowel kerkelijk als burgerlijk gehuwde Israëlitische ouders"; tijdens overlijden van één hunner minstens één jaar in Leiden "metterwoon gevestigd zijn geweest" en beneden de vijftien jaren oud zijn.' (Kerkvliet/Vervlugt)

Koninklijk Besluit 6 januari 1879 nr. 33
Staatscourant

12 februari 1879.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2075
Verantwoording gegevens

I.B. van Creveld, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943. Een momument (Den Haag z.j.) 156-158.

G. Kerkvliet en M. Uitvlugt, 'De vernietiging van het Joodse weeshuis te Leiden tijdens de Duitse bezetting. Een verslag.' in: Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, vol VIII (1974) 269, 270.

ad laatste vermelding:

Lijst van instellingen van weldadigheid te Leiden ‘Al of niet bereid mede te werken tot de oprichting v/e Armenraad’. De afstempeling van de lijst is gedateerd 13 maart 1913. (Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 89.)

Opmerkingen

ad activiteit:

Omdat de wezen aan zulke strenge voorwaarden moesten voldoen kwamen velen niet voor opneming in aanmerking. Dit was voor de Rotterdammer A.I. Kiek aanleiding in Leiden een lossere instelling te organiseren. Zie het formulier van het Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen').

Archief

Er zijn onder nr. P. 28561 een aantal losse stukken m.b.t. de Weezencorporatie in het Regionaal Archief Leiden.