Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Zusterkring

Naam Christelijke Zusterkring
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1876 (eerste vermelding)
Einddatum 1876 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'onzedelijkheid en wat daartoe kon leiden' ernstig te bestrijden

Activiteit

'een ernstige bestrijding der onzedelijkheid en wat daartoe kon leiden'

Oprichters

Geïnspireerd door het bezoek van de methodiste en christen-feministische Sheldon Amos, richtte  een groep vrouwen uit het Réveilmilieu te Utrecht deze 'kring' op; presidente werd baronesse Constance van Vredenburch-van Lijnden, afkomstig uit de Nijmeegse Reveilkring van de families Van Lijnden, Van der Bruggen en Mackay)

Verantwoording gegevens

P. Koenders, Tussen Christelijk reveil en seksuele revolutie Bestrijding van de zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit (Leiden (diss.) 1996), 80.

 

Opmerkingen

Aan deze vereniging wordt slechts één alinea gewijd.