Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden)

Naam Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1800 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

levensmiddelen en brandstoffen te verstrekken aan behoeftigen

Activiteit

Van 1800-1835: het houden van een winterverloting, waarbij de winnaars gedurende 6 weken elke week in staat werden gesteld 1 kop erwten, 1 kop bonen, 2 pond vlees, 2 broden, turf en hout, aan de armen te geven. Dan volgde het houden van een Paasverloting welke de winnaars in staat stelde paasbrood en vlees uit te delen. De prijzen werden bekostigd uit de contributie der leden van 5 cent per week.

Ná 1835 werden de prijzen bekostigd door de ledencontributie van 6 cent per week of f. 3 per jaar. Driemaal per jaar werd een loting gehouden; de prijzen bij de eerste loting: bedeling van vlees en brood; bij de tweede: van grutterswaren en brandstof en bij de derde van paasbrood en vlees.

Oprichters

oprichters waren: de heren: J.J. Swerin, L.J. Snoek, A.S.Rubens, en L. Barends.

Bestuursleden

De bestuurders in 1851 waren: Jb. Keizer, As. Koenen, B. Bendiks, Z.L. Polak en S. van Es.

Verantwoording gegevens

Calisch, N.S., Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 359-360. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC]

Opmerkingen

leden:

bij de oprichting telde deze gebroederschap meer dan 2800 leden, in 1851 ongeveer 500

inkomsten:

tussen 1800-1835: 5 cent contributie per lid per week; na 1835: 6 cent per week of f. 3,- per jaar.