Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland

Naam Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland
Alternatieve namen
  • Centrale Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen (naamswijziging in 1926)
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 14 december 1899 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het helpen van lichamelijk gehandicapte kinderen die niet blind of doofstom zijn

Activiteit

het oprichten en instandhouden van een tehuis van lichamelijk gehandicapte kinderen, de Johanna Stichting

Werkt samen met

de Vereeniging "Nederduitsch-Hervormde Diaconessenhuis te Arnhem", opgericht in 1883, waarvan het een dochterorganisatie is.

'Steeds zijn zusters van het Arnhemse Diaconessenhuis in de Johannastichting werkzaam geweest.' (Gelders Archief inv.nr. 2296 Diaconessenhuis Arnhem, inleiding)

Heeft als afdeling(en)

correspondentschappen of leden(groepen) in het gehele land

Oprichters

dr. W. Renssen, ds. D. Disselhof en zuster Johanna van Ness, besturend zuster (Moeder) van het Arnhemse Diaconessenhuis.

Beschermheren -of vrouwen

H.M. de koningin [Wilhelmina] en H.M. de Koningin-Moeder [Emma].

Bestuursleden

Het eerste bestuur bestond uit: K.F. Creutzberg, voorzitter 1899 - 1901, tevens Voorzitter van het hervormd Diaconessenhuis Arnhem en de overige bestuursleden: Johanna van Ness, 1899 – 1902 en Ds. J.E.F.D. Disselhoff  1899– 1901, tevens predikant-directeur in het Arnhemse Diaconessenhuis.

Eigen gebouw (adres)

Op '9 dec. 1900 wordt het eerste tehuis voor mismaakte en gebrekkige kinderen geopend', eerst aan de Bovenbrugse straat te Arnhem, later aan de Pels Rijckenstraat en de Amsterdamse weg.

Koninklijk Besluit 9 december 1900
Verantwoording gegevens

E. Pelzers, 'Arnhemse moeder van de kinderrevalidatie' in De Gelderlander, 30 oktober 2008.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 118, 159-160 en 2e jrg. (1901) 27, 163.

Opmerkingen

'Het lidmaatschap der vereeniging wordt verkregen door jaarlijksch een contributie van minstens f. 3 te betalen of door ineens een bijdrage van f. 100 te schenken.' (Tijdschrift voor armenzorg 1e jrg. (1900) 160)

'Tot Januari 1901 zijn aan contributies ontvangen f. 2726, en aan giften in eens f. 3387,48.

Het verpleeggeld, naar gelang van den leeftijd, bedraagt f. 200 tot f. 350.'

Het bestuur zal eventueel bereid 'bevonden worden een deel der verpleeggelden uit de kas der vereeniging bij te passen'. (T.a.p., 2e jrg. (1901) 163)

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Ganzebrink, J.T., 'Het is goed zoals het hier is', in: Gelderland nu (Arnhem 3e jrg nr. 6 1982) 11-13.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland (Arnhem 1900).
  • Dietz, Harry en Toine Ketelaars, met medew. van E. van Amerongen, Johanna Stichting 1900-1990, negentig jaar zorg voor kinderen met een lichamelijke handicap (Arnhem 1990).
  • Pennings, A., Johanna-stichting, tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen 9 december 1900 - 9 december 1925 (Arnhem 1925).