Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Sociƫteit van Moederlijke Weldadigheid

Naam Sociƫteit van Moederlijke Weldadigheid
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1828 (eerste vermelding)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Aan behoeftige gehuwde vrouwen, van alle gezindten, wordt bij de komst van het derde kind (en verdere kinderen) kindergoed voor de jonggeborene verstrekt en bons voor eetwaren in de eerste dagen.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Het bestuur in 1876: presidente (vacant);  'Mevr. de Wed. B.D. Hildebrandt, Secret., Mevr. dr. L de Sonnaville, Thes., Mevr. Douar. Jhr. Mr. C. van Foreest, Mevr. P.F.C. Druijvesteijn, Mevr. de Wed. mr. G. van Leeuwen.'

in 1885:

'Mevr. A. Maclaine Pont, pres., Mevr. J.C. Vonk, secret., Mevr. G.J. van Leeuwen, Mevr. J.M. de Sonnaville, Douair. jhr. mr. G.C. Fontein Verschuir, Mevr. P. Bruinvis de Lange.'

in 1900:

'Mevr. J.M. de Sonnaville, presidente, Mevr. de wed. J.C. Vonk, Mevr. Douairière Jhr. Mr. G.C. Fontein Verschuir, Mevr. de wed. P. Bruinvis de Lange, Mevr. de wed. W.F.K. de Gouwe, Mevr. Cl. Janssen Cz., Mevr. Jhr. Mr. P. van Foreest te Heilo.'

Verantwoording gegevens

L.F. van Loo, Armelui Armoede en bedeling te Alkmaar 1850-1914 (Bergen 1986) 55.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 793.

Gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving.

ad bestuursleden:

Adresboek van Alkmaar 1876 (p. 64), 1885 (p. 121) en 1900 (p. 201)

Archief

Het archief van de Moederlijke Sociëteit te Alkmaar 1828-1961 bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).
(0,14 m.; plaatsingslijst, nog niet op de website van het RHCA te raadplegen; openbaar)