Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard

Naam Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Vrije Liefdadigheid" (Blankenberg)
Plaats Wieringerwaard
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1932 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze Vereeniging heeft ten doel versterkend voedsel en brandstoffen en kleeren te verstrekken, aan behoeftigen en behoeftige zieken. Ook zal aan behoeftige gezinnen en ouden van dagen steun verleend worden, daar waar diakonie of algemeen armbestuur niet genoeg helpen kunnen.' (Blankenberg 490)

Activiteit

'Deze vereeniging ondersteunt in gevallen, waar Burgerlijk of Kerkelijk Armbestuur niet genoeg kunnen geven. In deze vereeniging zijn als commissarissen werkzaam personen, die in de genoemde besturen zitting hebben.' (Blankenberg 404)

'Tien werkende leden, overeenkomende met het aantal wijken, houden toezicht op den steun, die in ieders wijk aan behoeftigen verleend wordt. Zij adviseren slechts, het Bestuur besist.' (Blankenberg 490)

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief;

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 404, 490.

Archief

Het archief van de Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard 1884-1932 wordt onder toegangsnummer 60.6.4.002 bewaard in het Regionaal Archief Alkmaar (0,05 m.; inventaris)

Het bestaat uit :

notulen 1884-1901, 1917-1932. 3 delen;

kasboek 1913-1928