Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israƫlitische kinderen"

Naam Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israƫlitische kinderen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

minvermogende kinderen van beide Israëlitische Gemeenten, die de Openbare kostelooze scholen trouw bezoeken een à tweemaal 's jaars van de noodige kleedingstukken te voorzien (Goossens)

Activiteit

het één- of ook wel twee maal per jaar verzorgen van een uitdeling van kleding aan 'minvermogende kinderen van beide Israëlitische Gemeenten, die de Openbare kostelooze scholen trouw bezoeken'

Koninklijk Besluit 30 juli 1890 nr. 21
Staatscourant

14-10-1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
601