Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcas

Naam Dorcas
Plaats Naarden
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1847 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand in ligging en dekking aan gezinnen, die niet voldoende in hun onderhoud kunnen voorzien; ook door het verschaffen van naaiwerk.' (Blankenberg)

Activiteit

'De uitdeeling geschiedt eens per jaar, doch aan behoeftige kraamvrouwen doorlopend. Er wordt geen onderscheid gemaakt van gezindte. Een onderzoek wordt vooraf door het bestuur ingesteld.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 450.

Archief

In het Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Huizen en Muiden bevinden zich enkele stukken die Dorcas betreffen:

Correspondentie betreffende het 25-jarig bestaan van de vereniging 'Dorcas' en het verlenen van financiële steun, 1872. (toegangsnummer SSAN035, inv. nr. BWH/ 13.6)

Stukken betreffende de liefdadigheidsverenigingen 'Eigen Hulp' (afdeling Naarden e.o.) en 'Dorcas', 1878/1896 (toegangsnummer SSAN016, inv. nr. 732)