Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Meisjesvereeniging

Naam Christelijke Meisjesvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes, Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen, voornamelijk leden der Nederlandsch Hervormde Gemeente, te ondersteunen

 

Activiteit

'Ondersteuning wordt bij voorkeur verstrekt aan leden der Nederlandsch Hervormde Gemeente, ze bestaat in het uitdeelen van kleederen eens in het jaar; onderzoek en beslissing berust bij de damesleden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 442.

Opmerkingen

ad plaats:

Oud Charlois, waar de vereniging gevestigd was, behoorde sinds in 1895 tot de gemeente Rotterdam.