Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam"

Naam Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (oprichting)
Einddatum 1960 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verleenen van geldelijken steun aan arme en hulpbehoevende krankzinnigen (Goossens)

Activiteit

het bijeenbrengen van geld ter ondersteuning van arme en hulpbehoevende krankzinnigen

Koninklijk Besluit 26 juni 1887 nr. 24
Staatscourant

13 oktober 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
498
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van het 'Suppletiefonds ter christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen, tuberculoselijders en lijdenden van anderen aard' 1887-1960 maakt deel uit van het archief van de Gereformeerde kerk te Amsterdam-Centrum, dat onder toegangsnummer 743 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Het archief van de Gereformeerde kerk te Amsterdam-Centrum
Beheersnummer 743
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de statuten, 1907, 1918, 1947, 1887.

Notulen ja

Notulenboek van de vergaderingen van het bestuur van de vereniging 'Het suppletiefonds ter christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen, tuberculoselijders en lijdenden van anderen aard', 1887 - 1948, 1 deel;

Notulenboek van de ledenvergaderingen (1887-1960) alsmede van het bestuur (1952-1960) 1887 - 1960, 1 deel.

Correspondentie ja

Correspondentie, 1887 - 1960, 1 omslag.

Overige stukken ja

Kort overzicht van de geschiedenis van de vereniging, 1960, 1 stuk.