Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Aloysius-Vereeniging

Naam St. Aloysius-Vereeniging
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Parochie

parochie van St. Petrus te Middelburg

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het onderwijs van onvermogende kinderen te bekostigen.'

Activiteit

Het bekostigen van het onderwijs van onvermogende kinderen

Afdeling van

de conferentie van St. Petrus van den H. Vincentius-Vereeniging te Middelburg.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 264.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 52.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 350.